Furnizimi i fabrikës --- Nuk ka ndërmjetës --- OEM/ODM i disponueshëm

OEM/ODM

Nyja e procesit OEM/ODM

about-us

(1) Konfirmimi i paraqitjes së LOGO-s

(1) LOGO layout confirmation

(2) Shembull i pagesës së porosisë

(2) Sample order payment

(3) Prodhimi i mostrës

(3) Sample production

(4) Testi mostër i përfunduar

(4) Sample test completed

(5) Konfirmimi i porosisë së grupit

(5) Batch order confirmation

(6) Paradhënie për pagesën e porosisë së grupit

(5) Batch order confirmation

(7) Prodhimi masiv i përfunduar

(7) Mass production completed

(8) Paguani pagesën përfundimtare të porosisë së grupit

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)Dërgesë/shenjë për pranim

(8) Pay the final payment of the batch order